Vzduch, čistota, teplo ...

Naším cílem je nabídnout kvalitní výrobky od předních světových výrobců ve funkčních a úsporných celcích a hlavně spokojený
zákazník.

více info...

Nabídka

Free-therm: tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit Free-therm: tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit Free-therm: tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit Free-therm: tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit Free-therm: tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit Free-therm: tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit

Sídlo firmy

U Skladiště 421
Ústí nad Labem - Předlice
PSČ 400 01

info@free-therm.cz
josef.beran@free-therm.cz

tel: Josef BERAN, 608 968 652
tel: Martin VLK, 602 558 964

Pobočka Liberec

Ještědská 151
Liberec
PSČ 460 08

martin.vlk@free-therm.cz
tel: Martin VLK, 602 558 964

Tepelná čerpadla

Free-therm: tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit Free-therm: tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit Free-therm: tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit Free-therm: tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit
Freetherm: Tepelná čerpadla - tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit

Teplotu naakumulovanou v okolním prostředí lze získat a využít pro vytápění nebo ohřev. Výhodnou možností je právě tepelné čerpadlo, kdy hradíte pouze 30% energie a 70% energie získáváte z okolí nebo technologických procesů.
Získaná energie je ekonomická - dochází k výraznému snížení finančních nákladů, neboť hradíte pouze 30% nákladů na její výrobu a ekologická - nedochází k okolnímu znečištění.

Tepelná čerpadla DAIKIN Altherma

S čerpadly Altherma se vzduch stává nevyčerpatelným zdrojem energie, protože tepelná čerpadla vzduch-voda Altherma dokáží tepelnou energii ze vzduchu přeměnit přímo v teplo pro vytápění vašeho domu.
Získáte tak nezávislost na omezených zdrojích fosilních paliv a rostoucích cenách. Se surovinou, kterou budete mít celý život bezplatně k dispozici.

Freetherm: Tepelná čerpadla - tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit

Komfort a ekologie stojí u čerpadla Altherma v popředí stejně jako jistota pro budoucnost a energetická účinnost. Altherma totiž vytápí váš dům energií získanou ze vzduchu a tím šetří náklady. A to bez přímých emisí CO2, stavebních úprav na domě nebo v zahradě, tiše a bez zápachu. Navíc jsou investiční náklady na čerpadlo Altherma ve srovnání s jinými typy tepelných čerpadel nebo olejových a peletových zařízení zřetelně nižší.

Tepelná čerpadla NIBE

Instalací tepelného čerpadla systému vzduch-voda od NIBE můžete díky vysoce efektivní funkci až do venkovní teploty -20°C snížit spotřebu energie pro vytápění, ohřev teplé vody a ohřev bazénu ve srovnání s běžnými topnými systémy až o 65%.

Tepelné čerpadlo NIBE typu vzduch-voda volíme v případě, kdy není možné na pozemku vrtat hlubinný vrt nebo budovat zemní kolektory. Tento typ tepelného čerpadla využívá pro vytápění domu teplo obsažené ve venkovním vzduchu.
Žádné z tepelných čerpadel vzduch-voda, která jsou na trhu dostupná, nedokáže pokrýt nároky na vytápění po celý rok, přesto přináší tento typ tepelného čerpadla značné úspory. V bivalentním provozním režimu pokrývá většinu nároků na vytápění velmi úsporným způsobem a proto se stávající kotel využívá pouze k pokrytí vytápěcích špiček. Při monoenergeitickém provozu (kombinace tepelného čerpadla vzduch-voda a elektrického topného tělesa) je tepelné čerpadlo schopné pokrýt většinu požadavků na vytápění a topné těleso se zapíná pouze během špiček, při velmi nízkých teplotách.

FREE-THERM: tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit
Daikin NIBE Schuetz Samsung

Copyright © 2015 FREE-THERM, Všechna práva vyhrazena
FREE-THERM, U Skladiště 421, Ústí nad Labem - Předlice 400 01
tel: 608 968 652, e-mail: info@free-therm.cz
Created by UpFront