Free-therm

Základní informace - Lité anhydritové podlahy

Anhyment® je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí 2 mm na 2 m. Vytváří dokonale rovnou plochu pod fi nální nášlapnou vrstvu (koberec, dlažba, PVC, parkety...).
Anhyment® je moderní materiál, který je plnohodnotnou alternativou ke všem druhům suchých směsí a potěrů a splňuje požadavky ČSN 74 4505 Podlahy, společná ustanovení.
Anhyment® představuje novou generaci kvalitních podlahových hmot pro vnitřní použití především v obytných budovách, administrativních a obchodních centrech a dále v objektech občanské vybavenosti, jako jsou správní budovy, školy a nemocnice.
Anhyment® je ideálním řešením pro podlahy s podlahovým vytápěním, kde vzhledem ke svým vlastnostem umožňuje snížit náklady na vytápění.
Anhyment® se vyrábí pomocí moderní, počítačem řízené technologie, na stavbu se dopravuje autodomíchávačem. Ukládka probíhá čerpáním, na místě nezůstávají zbytky nespotřebovaného materiálu. Je tudíž šetrný k již upraveným plochám (zahradám apod.), na stavbě také není potřeba mít zdroj vody a elektrické energie.

Praktické použití

 • vnitřní použití jak pro novostavby, tak i rekonstrukce
 • jako potěr spojený s podkladem, potěr na oddělovací vrstvě, plovoucí potěr nebo potěr pro podlahové vytápění (ve smyslu ČSN EN 13318)
 • samonivelační potěr není vhodný pro použití do trvale mokrých prostor (např. velkokuchyně, prádelny, sauny), za provedení příslušných opatření (navržených projektantem) jej lze použít ve vlhkých prostorách (koupelny, WC, domácí kuchyně)
 • před litím potěru je nutné dokončit omítkářské práce, obklady stěn a technické instalace
 • je nutné zajistit dostatečně vyzrálý, bezprašný a čistý podklad bez ostrých výškových změn (tyto ostré výškové změny je však možné jednoduše vyřešit dilatací nebo proříznutím úzké štěrbiny v potěru nad výškovou změnou)
 • je nutné věnovat pozornost přípravným pracím před uložením potěru, především dilatačních svislých okrajových pásek, položení separační podkladní vrstvy a případných izolačních vrstev
 • teplota prostředí pro použití musí být vyšší než 5 °C, maximálně 25 °C
 • je nutné zamezit přímému slunečnímu záření, otvorům ve stavbě a průvanu; jakmile je potěr pochozí,
 • intenzivně větrejte

Jaký vám přinese Anhyment® užitek na stavbě?

 • velmi rychlá aplikace - až 1000 m2/den/směna při 3-5členné četě
 • zvýšení produktivity práce a zjednodušení organizace na stavbě
 • významné zkrácení doby pokládky podlah a urychlení výstavby
 • snížení nákladů - odpadá pracné a nákladné dodatečné stěrkování
 • snížení nákladů - s čerstvým litým potěrem odpadají zbytečné přípravné a úklidové práce na staveništi
 • možnost realizace i v místech s již dokončenými okolními prostory
 • objednáváte jen tolik, kolik opravdu spotřebujete
 • na stavbě není potřeba mít zdroj vody a elektrické energie

Hlavní výhody

 • ideální anhydritový potěr pro podlahy s podlahovým vytápěním, kde vzhledem ke svým vlastnostem umožňuje snížit náklady na vytápění
 • vhodný pro teplovodní i elektrické systémy podlahového vytápění
 • umožňuje perfektní zalití topení na systémových deskách
 • umožňuje dosáhnout rovného podkladu pro většinu druhů nášlapných ploch včetně dlažeb
 • vysoká pevnost bez vyztužení sítí
 • vytváří dokonale rovné podlahy
 • vhodný pro novostavby i rekonstrukce
 • cenově srovnatelný s konvenčním cementovým potěrem
 • šetrný k životnímu prostředí díky nižší spotřebě energií
 • možnost zajištění profesionální pokládky
Freetherm: Litá anhydritová podlaha, základní informace, Anhyment, podlahová směs
Freetherm: Litá anhydritová podlaha, základní informace, Anhyment, podlahová směs Freetherm: Litá anhydritová podlaha, základní informace, Anhyment, podlahová směs Freetherm: Litá anhydritová podlaha, základní informace, Anhyment, podlahová směs Freetherm: Litá anhydritová podlaha, základní informace, Anhyment, podlahová směs
Copyright © 2015 - 2021 FREE-THERM, Všechna práva vyhrazena
FREE-THERM, U Skladiště 421, Ústí nad Labem - Předlice 400 01
tel: 608 968 652, e-mail: info@free-therm.cz
Pobočka Liberec, Lomová 197, 463 12 Liberec 25 Vesec
Nastavení cookies
Created by UpFront