Free-therm

Čtyři kroky k dekarbonizaci rezidenčního vytápění

29.7.2021

Jednou z největších výzev, kterým čelíme při zajišťování zdravého prostředí a uhlíkové neutrality, je maximální využívání obnovitelných zdrojů, zejména při vytápění domácností. Většinu bytových domů stále vytápí zastaralé systémy, které často využívají neekologická fosilní paliva, jako je uhlí a ropa.

Výzva spojená s řešením tohoto problému ještě zřetelněji rezonuje v Zelené dohodě pro Evropu, což je soubor politických iniciativ Evropské komise, jejichž hlavním cílem je učinit do roku 2050 Evropu klimaticky neutrální, a to pomocí zelených technologií. 

Při dekarbonizaci Evropy začínají hrát zásadní roli tepelná čerpadla a v některých oblastech již došlo k jejich masivnímu rozšíření. Například ve Švédsku jsou již dnes tepelná čerpadla hlavním systémem vytápění a v některých evropských zemích se na trhu novostaveb podílejí 50 %.  

V celé Evropě ale obnovitelné vytápění tepelnými čerpadly představuje pouhých 10 % všech ročně instalovaných topných systémů. To ostře kontrastuje s ambiciózním cílem Evropské komise, aby do roku 2030 pocházelo 40 % veškerých zdrojů vytápění a chlazení právě z obnovitelných energií.

Ve společnosti Daikin vidíme, že chceme-li dosáhnout do roku 2030 těchto cílů Evropské komise, nabízí se jako řešení 4 kroky k dekarbonizaci rezidenčního vytápění.

1. krok: Zpřísnit pravidla pro novostavby

Během posledních let zavedly všechny členské státy Evropské unie v návaznosti na směrnici EPBD opatření, která zajišťují, že novostavby rodinných domů a bytů povinně zlepší opláštění budov a zavedou využívání obnovitelných zdrojů energie. Tím by měly dosáhnout lepšího uhlíkového výkonu. Podle našeho odhadu mají tepelná čerpadla již dnes v nových (rodinných) domech až 50% podíl. Nejvíce znečišťující topné systémy je třeba odstavit. Například od ledna 2020 Rakousko již neumožňuje instalovat do nových domů olejové kotle a v Nizozemsku nejsou žádné nově postavené domy od roku 2020 napojovány na plynové rozvodné sítě.

Další významnou výhodou tepelných čerpadel je možnost využívat je jak k vytápění, tak ke chlazení, což spotřebitelé požadují stále více. Důvodem jsou částečně změny klimatu, ale také lepší izolace nově postavených domů. V klasickém případě, kdy je v domácnosti k vytápění využíván kotel, je pro chlazení potřeba instalovat druhý HVAC systém, kterým je nejčastěji klimatizační jednotka. Například reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch-voda nebo země-voda ovšem zajišťuje jak vytápění, tak i chlazení jediným systémem, tedy s jedinou investicí. Zajímavou možnost pro chlazení i vytápění jak z hlediska nákladů, tak celkového komfortu představují také moderní klimatizační jednotky, zejména v provedení optimalizovaném pro vytápění. Vhodné jsou zejména pro domy s nízkou spotřebou energie, kde zajistí optimální klima v průběhu celého roku.

2. krok: Zvýšit podíl vyměněných zdrojů vytápění

Dnešní podíl vyměněných systémů činí v průměru 1 % z celkového počtu instalovaných zdrojů vytápění ročně. Ke splnění minimálního cíle by bylo zapotřebí, aby se tento poměr během příštích 10 let zdvojnásobil.

Nahrazení topných zařízení účinnějšími bude krokem ke snížení emisí CO2. Úkolem je motivovat občany EU, aby si vytápění z obnovitelných zdrojů vybírali častěji, a přesvědčit ty, kteří řeší náhradu svých stávajících systémů vytápění, že tepelná čerpadla jsou efektivní, nákladově efektivní a prověřená řešení.
3. krok: Ukončit pobídky pro fosilní paliva

Tvůrci politik by se měli vyhnout pobídkám na podporu fosilních paliv. Přímé nebo nepřímé pobídky v současné době zvýhodňují olejové nebo plynové kotle, a to například prostřednictvím odlišného zdanění tepelných čerpadel v porovnání s kotli.

Uvědomme si, že i obnovitelné technologie také vyžadují rovné podmínky. Rozdíl mezi dnešními cenami elektřiny a plynu je v mnoha členských státech příliš vysoký na to, aby se tepelná čerpadla stala pro občany EU ekonomicky atraktivní investicí. V krátkodobém horizontu mohou sice státní pobídky pomoci urychlit přechod na uhlíkově neutrální vytápění a zpřístupnit tepelná čerpadla všem Evropanům, nicméně z dlouhodobého hlediska je třeba nastolit vyváženější ceny energií. Zároveň by motivací koncového uživatele pro investice do technologie tepelných čerpadel mělo být označení energetické a uhlíkové náročnosti budovy.

4. krok: Zavést obnovitelné vytápění při renovacích jako standard

Ve společnosti Daikin věříme, že se tepelná čerpadla musí při výměně topných systémů stát standardem. Faktem je, že tepelná čerpadla dnes už dosahují vysoké účinnosti i při nižších venkovních teplotách. Technologie tepelných čerpadel se v posledních letech rychle rozvinula a dnes se již hodí pro jakýkoli typ obytné budovy v Evropě, ať už jde o novostavbu nebo rekonstrukci.

Zvýšením podílu zelené elektřiny na 60 % v celkové výrobě elektřiny v EU budou tepelná čerpadla ještě víc zvyšovat svůj příspěvek do světa dekarbonizovaného vytápění domácností.

Budoucnost

Ve společnosti Daikin si ceníme toho, že můžeme ovlivnit změnu prostředí a hrát klíčovou roli při zavádění inovativní technologie tepelných čerpadel do domácností a že také můžeme pomoci zajistit účast všech článků řetězu, jako jsou montážní firmy a projektanti.

A můžeme se toho účastnit také my sami tím, že budeme navrhovat naše produkty tak, aby jejich instalace byla co nejjednodušší. Evropa má technologie, odborné znalosti a investice k dalšímu rozšiřování trhu s tepelnými čerpadly. Tepelná čerpadla jsou dnes připravena vkročit do hlavního proudu a nezáleží na tom, zda mají sloužit v jednoduchých rodinných či vícegeneračních domech, v malých či velkých komerčních budovách, nebo dokonce v průmyslových závodech. 

Vše kolem nás naznačuje, že musíme jednat hned! Přesvědčme ty, kteří řeší výměnu stávajících otopných systémů, že tepelná čerpadla jsou budoucnost, a zvyšme povědomí o jejich energetických, nákladových a ekologických výhodách.

Externí odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=jNmGAM3fofU

Čtyři kroky k dekarbonizaci rezidenčního vytápění
Čtyři kroky k dekarbonizaci rezidenčního vytápění

Zobrazit všechny články?

Freetherm: články, FREE-THERM, Tepelné čerpadlo, klimatizace, Daikin, podlahové vytápění
Freetherm: články, FREE-THERM, Tepelné čerpadlo, klimatizace, Daikin, podlahové vytápění Freetherm: články, FREE-THERM, Tepelné čerpadlo, klimatizace, Daikin, podlahové vytápění Freetherm: články, FREE-THERM, Tepelné čerpadlo, klimatizace, Daikin, podlahové vytápění Freetherm: články, FREE-THERM, Tepelné čerpadlo, klimatizace, Daikin, podlahové vytápění
Copyright © 2015 - 2021 FREE-THERM, Všechna práva vyhrazena
FREE-THERM, U Skladiště 421, Ústí nad Labem - Předlice 400 01
tel: 608 968 652, e-mail: info@free-therm.cz
Pobočka Liberec, Lomová 197, 463 12 Liberec 25 Vesec
Nastavení cookies
Created by UpFront