Vzduch, čistota, teplo ...

Naším cílem je nabídnout kvalitní výrobky od předních světových výrobců ve funkčních a úsporných celcích a hlavně spokojený
zákazník.

více info...

Nabídka

Free-therm: tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit Free-therm: tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit Free-therm: tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit Free-therm: tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit Free-therm: tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit Free-therm: tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit

Sídlo firmy

U Skladiště 421
Ústí nad Labem - Předlice
PSČ 400 01

info@free-therm.cz
josef.beran@free-therm.cz

tel: Josef BERAN, 608 968 652
tel: Martin VLK, 602 558 964

Pobočka Liberec

Ještědská 151
Liberec
PSČ 460 08

martin.vlk@free-therm.cz
tel: Martin VLK, 602 558 964

Tepelná čerpadla | Daikin Altherma LT

Základní informace

Daikin Altherma - nízkoteplotní systém Split

NOVÉ JEDNOTKY DAIKIN ALTHERMA TŘETÍ GENERACE ? NEJRYCHLEJŠÍ NÁVRATNOST VAŠÍ INVESTICE

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI DAIKIN

Společnost Daikin je japonská společnost fungující již od roku 1924, kdy byla založena v Osace. Za dobu své existence se neustále zabývá výhradně technologií HVAC (vytápění, klimatizace, chlazení a větrání) a neustále své technologie vyvíjí. Díky úzké specializaci její produkty ve svém oboru patří mezi absolutní špičku. První tepelné čerpadlo společnost uvedla na trh již v roce 1958. Dnes je DAIKIN světovou jedničkou v prodeji klimatizačních zařízení a díky tepelným čerpadlům Daikin Altherma také evropskou jedničkou v tepelných čerpadlech vzduch-voda.
V České republice má navíc DAIKIN velmi silné zázemí. Nacházejí se tu dvě továrny, jedna je v Plzni, kde se mimo jiné vyrábí venkovní jednotky tepelných čerpadel, a druhá se nachází v Brně. V Brně se vyrábí unikátní invertorové kompresory typu swing a scroll, které jsou právě používány v tepelných čerpadlech Daikin Altherma. Společnost DAIKIN tedy využívá pouze svých vysoce kvalitních kompresorů vyrobených vlastní technologií.
Pozn: Spol. Daikin zaměstnává v ČR více jak 2000 lidí. Spol. Daikin byla nejvýznamnějším investorem v ČR v roce 2003, kdy byla otevřena továrna v Plzni.

VÝVOJ A VÝZKUM TEPELNÝCH ČERPADEL VZDUCH - VODA

DAIKIN jako první v roce 2006 na evropský (český) trh uvedl právě invertorovou technologii řízení kompresoru tepelných čerpadel vzduch - voda. Díky invertoru dochází k plynulé regulaci výkonu a díky tomu kompresor tepelného čerpadla vyrobí přesně tolik tepla, kolik je ho aktuálně potřeba. Kompresor se nemusí vypínat a zapínat, tím se tedy sníží jeho zátěž a zvyšuje se jeho účinnost i životnost. Odpadá i potřeba na investici do akumulační nádoby, která je nevyhnutelná pro provoz tepelných čerpadel bez invertoru.
Vývoj a výroba tepelných čerpadel vzduch - voda Daikin Altherma probíhá v belgickém Ostende a v německém Guglingenu. Jednotky jsou tedy uzpůsobeny evropskému klimatu a jsou testovány v severských zemích, aby odolávaly i nepříznivým mrazivým podmínkám.

TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA TŘETÍ GENERACE
Freetherm: Tepelná čerpadla - tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit

Od 1. července 2012 jsou v prodeji zcela nové jednotky tepelných čerpadel Daikin Altherma LT ? nízkoteplotní provedení. Cílem této nové generace je především zajistit NEJRYCHLEJŠÍ NÁVRATNOST VAŠÍ INVESTICE!!!
Při vývoji nové generace jednotky Daikin Altherma bylo cílem především snížit provozní náklady při zachování vysoké spolehlivosti a extrémně nízké hlučnosti (48 dBA v 1 m od jednotky). Nejlépe lze charakterizovat provozní náklady tepelného čerpadla během celého otopného období pomocí údaje SCOP, což je průměrný sezónní topný faktor. U invertorových technologií je tento sezónní topný faktor o poznání lepší, než u klasických systémů s On/Off kompresorem právě z důvodu perfektní regulace výkonu při částečné zátěži.
Na výpočet SCOP je k dispozici Daikin Altherma simulátor, který dle nadefi novaných podmínek dokáže poměrně přesně určit provozní náklady v dané lokalitě a daném objektu. Dalším ukazatelem účinnosti tepelného čerpadla je klasický topný faktor při 100% zatížení. Uvádí se při venkovní teplotě a teplotě výstupní vody. Podmínky výpočtu jsou dány normou např. EN14511. Topný faktor dle této normy u nové generace tepelných čerpadel Daikin Altherma je při A2/W35 3,81! (konkrétně TČ o velikosti 4 kW).

HLAVNÍ NOVINKY NOVÉ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL SNIŽUJÍCÍ PROVOZNÍ NÁKLADY:
  • Zcela nový Daikin swing kompresor navržený speciálně pro vytápění
  • Modulace kompresoru již od 1,5 kW výkonu!
  • Vyšší výkon kompresoru při velmi nízkých teplotách
  • Nová řada deskových výměníků s větší plochou
  • Frekvenčně řízené oběhové čerpadlo účinnosti A
  • Unikátní bezrámová konstrukce venkovní jednotky bez topného elektrického kabelu
  • Vypínání elektronické invertorové desky v pohotovostním modu
  • Provozní rozsah až do -25 °C!
Freetherm: Tepelná čerpadla - tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit

Nové tepelné čerpadlo Daikin Altherma C

Nové tepelné čerpadlo Daikin Altherma C verze pro chladné regiony

Společnost Daikin neustále zdokonaluje své výrobky na základě svých vlastních zkušeností a také dle Vašich požadavků. Jak jistě víte, společnost Daikin byla první na trhu se splitovým invertorovým tepelným čerpadlem Daikin Altherma a za čtyři roky výroby se stala největším výrobcem tepelných čerpadel - vzduch ? voda na evropském trhu s 15% podílem. Abychom potvrdili pozici jedničky na trhu, musíme stále investovat do vývoje nových tepelných čerpadel a jejich neustálého zlepšování. Proto koncem roku 2010 společnost Daikin uvedla na trh novou verzi nízkoteplotního tepelného čerpadla, které lze instalovat i v těch nejchladnějších regionech ? verze ERLQ ? C.
V současnosti nabízíme verzi C ve výkonech 11, 14 a 16 kW. Tyto jednotky mají o více jak 2 kW vyšší výkon při chladných venkovních podmínkách oproti předchozí verzi, neboť invertor scroll kompresor dosahuje frekvence až 230Hz. Díky tomu klesá potřeba záložního elektrického ohřevu a roste nám průměrné sezónní SCOP (poměr vyrobené energie ku energii spotřebované za celé otopné období v dané lokalitě). Tyto jednotky pracují až do -25°C (do -20°C garantujeme topný výkon).

Freetherm: Tepelná čerpadla - tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit

Dalším vylepšením je, že pomocí nástřiku kapalné složky chladiva přímo do sání kompresoru pomocí elektronického expanzního ventilu snižujeme teplotu na výtlaku z kompresoru nyní už i u jednofázových jednotek. Proto již teplota výstupní vody není závislá na venkovní teplotě.
Dokonce došlo i k optimalizaci a vyšší účinnosti při ohřevu TV. S novým hydroboxem typu BB lze dosáhnout teploty vody v nádrži až 55°C bez dohřevu záložním elektrickým ohřevem.
Nové jednotky ERLQ-C mají také mnohá vylepšení týkající se režimu odtávání. Nově je odtávání ve vaničce zajištěno horkými parami. Horké páry jdou do potrubí pro odtávání pouze krátkou dobu před a během režimu odtávání.
Pro snadnější odtok kondenzátu je ve spodní vaničce celkem 5 otvorů.
Díky tomuto systému jsme minimalizovali velikost topného kabelu na výkon 35W. Tento topný kabel je spínán pouze při režimu odmrazování. Celoroční spotřeba topného kabelu je tak odhadována na pouhých 17 kWh za rok (50 Kč ročně).
Další novinkou je, že před tím, než se chladivo začne nastříkávat do výparníku venkovní jednotky, proudí pouze ve spodní části výměníku a tím teplotu této spodní části udržuje nad nulou. Až poté je chladivo distribuováno rovnoměrně do výparníku, kde odebírá energii z venkovního vzduchu a vypařuje se. Toto opatření nazýváme Sub Cool Pass. Díky tomu jednotka snadněji a rychleji odtává, což přispívá k vyšší efektivitě provozu.

FREE-THERM: tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit
Daikin NIBE Schuetz Samsung

Copyright © 2015 FREE-THERM, Všechna práva vyhrazena
FREE-THERM, U Skladiště 421, Ústí nad Labem - Předlice 400 01
tel: 608 968 652, e-mail: info@free-therm.cz
Created by UpFront