Vzduch, čistota, teplo ...

Naším cílem je nabídnout kvalitní výrobky od předních světových výrobců ve funkčních a úsporných celcích a hlavně spokojený
zákazník.

více info...

Nabídka

Free-therm: tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit Free-therm: tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit Free-therm: tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit Free-therm: tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit Free-therm: tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit Free-therm: tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit

Sídlo firmy

U Skladiště 421
Ústí nad Labem - Předlice
PSČ 400 01

info@free-therm.cz
josef.beran@free-therm.cz

tel: Josef BERAN, 608 968 652
tel: Martin VLK, 602 558 964

Pobočka Liberec

Ještědská 151
Liberec
PSČ 460 08

martin.vlk@free-therm.cz
tel: Martin VLK, 602 558 964

Plynová tepelná čerpadla

Základní informace

tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit Plynové tepelné čerpadlo je tepelný zdroj využívající obnovitelné zdroje energií, pracuje v systému vzduch/voda nebo vzduch/chladivo. Primárním zdrojem získávání tepla je vzduch. K pohonu kompresoru se využívá plynový motor. Palivem pro plynový motor je plyn nebo LPG. Chladivový okruh tepelného čerpadla využívá chladící kapalinu R410A (chladivo bez freónů) s nulovým koefecientem rozkladu ozónu. Plynová tepelná čerpadla je možné využít v systémech s přímou expanzí chladící kapalinu (klimatizační systémy), ale i v systémech, které jako teplonosné médium využívají vodu. Možnost opakovaného využívání existujících potrubních rozvodů umožňuje použít tento systém v širokém rozsahu rekonstrukčních projektů. Pro samotnou distribuci tepla či chladu do místností je k dispozici široká paleta nových vysoce účinných vnitřních jednotek s jednoduchou instalací. Plynové tepelné čerpadlo společnosti AISIN je ideální systémem na zabezpečení komfortu pro všechny prostory (bytová výstavba, kanceláře, hotely, průmyslové budovy, atd.)

Plynové tepelné čerpadlo využívá více zdrojů tepla. Teplo pro vytápění získává nejen z okolního vzduchu, ale i z chladícího okruhu motoru a z produkovaných spalin. Z toho důvodu je plynové tepelné čerpadlo mimožádně energeticky účinným systémem. Tepelné čerpadlo využívá fyzikální vlastnosti chladiva R410A. Prostředníctvím kompresoru cirkuluje chladivo v uzavřeném okruhu s nepřetržitým vypařovaním a srážením, tím vzniká chlad a teplo. Využíváním tepla z chladícího okruhu motoru na zvýšení teploty chladiva ve výparníku v zimním období má plynové tepelné čerpadlo mimořádný tepelný výkon dokonce i při velmi nízkých vnějších teplotách (-20° C).

Jednou z hlavních výhod plynového tepelného čerpadla jsou nízké provozní náklady. Celoroční úspory mohou dosahovat 30% až 50% v porovnaní s elektrickými tepelnými čerpadlami a ostatními tepelnými zdrojmi. Dosahuje se tak nejen snížení nákladů, ale i výrazné snížení emisí a skleníkových plynů oproti plynovým kotlům až o 50%, což je odrazem vysoké účinnosti zařízení. Plynové tepelné čerpadlo od společnosti AISIN spaluje zemní plyn, anebo zkapalněný plyn. Poměr cen 1kW paliva mezi plynem a el. energií se z dlouhodobého hlediska drží v poměru 1:4 ve prospěch plynu. Plynárenské společnosti podporují používání plynových tepelných čerpadel.

Inovace - tepelných plynových čerpadel

Tento endotermický plynem poháněný motor vyvinulo výzkumné středisko společnosti TOYOTA výslovně pro plynová tepelná čerpadla. Skládá se ze 4 závitových kompresorů s elektromagnetickou spojkou, která zaručuje maximální modulaci přinášející vysokou účinnost při minimálních zatíženích. Dokonce i při částečných zatíženích mají plynová tepelná čerpadla společnosti AISIN velmi nízké provozní náklady. Dalším důvodem dlouhodobé spolehlivosti motorů je fakt, že zemní plyn, resp. LPG neobsahuje agresivní sloučeniny, které se podílejí na opotřebení vnitřních dílů motorů a smývání olejového filmu ze stěn válců. Též nedochází k degeneraci vlastností oleje a ve spalovací komoře se tvoří daleko méně usazenin. Dosáhnutím maximální účinnosti motoru, výměníků tepla a dalších periferních prvků se dosáhlo vysokého koefcientu účinnosti COP (Coeficient Of Performance) a tím se plynová tepelná čerpadla zařadily na vrchol klimatizačních systémů.

tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit

Kompletní brožura ve slovenském jazyce je ve formátu *.pdf k dispozici ke stažení.

Zajímavé je porovnání nákladů na provoz elektrických a plynových tepelných čerpadel. Toto porovnání ve formátu *.pdf je opět k dispozici ke stažení.

FREE-THERM: tepelná čerpadla, podlahové vytápění, klimatizace, plynová čerpadla, anhydrit
Daikin NIBE Schuetz Samsung

Copyright © 2015 FREE-THERM, Všechna práva vyhrazena
FREE-THERM, U Skladiště 421, Ústí nad Labem - Předlice 400 01
tel: 608 968 652, e-mail: info@free-therm.cz
Created by UpFront